Een onzekere woningmarkt: wij helpen u vooruit

Al bij het aantreden van het kabinet-Rutte IV en de aanstelling van Hugo de Jonge als Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werd duidelijk dat de woningmarkt zou gaan veranderen. Toch lijkt de exacte richting nog niet bepaald. De opgelaten proefballonnen ten aanzien van mogelijke wetswijzigingen hebben de zaken er niet duidelijker op gemaakt.

Het ontbreken van een duidelijke richting brengt voor u als belegger onzekerheden met zich mee. Blijft uw huidige woningportefeuille bijvoorbeeld hetzelfde waard of zijn er straks drastische maatregelen nodig om uw huidige rendement te continueren?

 

Wat brengt 2023?

De wetswijzigingen die minister De Jonge heeft aankondigt lossen het woningtekort voorlopig niet op. Sterker nog: vastgoedbeleggers worden door de onduidelijkheid over de toekomst juist gedemotiveerd om te investeren in nieuwbouwprojecten. Het is door de huidige situatie op de woningmarkt namelijk niet makkelijk om te berekenen of het initieel rendement van een nieuwbouwproject nog haalbaar is.
Hoe de nieuwe wet- en regelgeving gaat uitpakken is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Wel weten we zeker dat de puntentelling zal worden doorgetrokken naar 187 punten en een maximale huur van € 1.000,-. Door deze verhoging is het noodzakelijk om het puntenwaarderingstelsel te herzien. Naar verwachting zullen componenten als WOZ-waarde, duurzaamheid, buitenruimte en gemeenschappelijke ruimtes hoger gewaardeerd gaan worden.

De vraag naar huurwoningen blijft hoog

Positief aan de huidige huurmarkt blijft dat de vraag naar huurwoning niet is afgenomen. Sterker nog, wij zien een duidelijke toename in de vraag naar huurwoningen. Dat komt enerzijds door de onzekere koopmarkt, anderzijds doordat huizenbezitters eerst verkopen voordat ze overgaan tot de aankoop van van een nieuwe woning. Deze ‘overbrugging’ doet de vraag stijgen. Zeker de huurwoning in de grote steden zullen altijd als aantrekkelijk worden beschouwd.

Zijn uw projectberekeningen nog actueel?

De huidige situatie op de woningmarkt roept waarschijnlijk een aantal vragen op. Is mijn project nog marktconform? Is de beoogde doelgroep nog steeds de juiste? Is mijn prijsstelling nog haalbaar? Het zijn juist deze vragen waarbij wij graag helpen om de markt te duiden en onze analyse om te zetten in een passend projectadvies met de juiste prijs-product-doelgroep-combinaties. Nieuwe adviezen, updates op eerdere adviezen of second opinions: wij geven ze graag. Dat doen we geheel vrijblijvend, zoals jullie van ons gewend zijn.

Vond je dit artikel nuttig?